quinta-feira, maio 15, 2008

Gösta Ågren


Gösta Ågren

Gösta Ågren (f. 1936) studerade på 1960-talet humaniora vid Stockholms universitet, där han disputerade med en avhandling om Dan Anderssons liv och diktning år 1971. Han studerade också vid Svenska filminstitutets filmskola åren 1964-1966. Ågren, bosatt i Nykarleby, har verkat som fabriksarbetare i Jakobstad 1953-1954, som journalist vid Folktidningen Ny Tid 1954-1956 och 1958, som lärare vid Kalix folkhögskola i Sverige hösten 1967 och som frilansande filmregissör 1965-1975 - en period, som både kulminerade och utmynnade i televisionsserien Amirika 1975.
Ågren debuterade redan år 1955 med diktsamlingen Kraft och tanke. Sitt genombrott fick han under sjuttiotalet med samlingar som Var inte rädd och Molnsommar.
En höjdpunkt på sin diktarbana uppnår Ågren med Jär -trilogin: Jär 1988, dialekt för Här, Städren 1990 ”Städerna” och Hid 1992 ”Hit”. Trilogins första del vann Finlandiapriset år 1989. Priskommittén motiverade sitt beslut med Ågrens förmåga att föra in vardagen i dikten och skissa människor med några ord.
För Jär fick han även Carl-Emil Englundpriset år 1989: ”Med paradoxen som verktyg skapar Ågren en kärv och åskådlig diktning, fylld av temperament och visdom".
Utom Finlandiapriset har Ågren bland annat mottagit Tollanderska priset år 1986, Dan Andersson-priset 1995, Vasa läns konstpris 1997, Choraeus-priset 2001 och Pro Finlandia -medaljen 2006.
Ågrens verk har översatts till finska, engelska, franska, spanska, isländska, ryska, holländska och ungerska. Ågrens finska förlag är WSOY.
"Man kan ändå inte annat än imponeras av Ågrens fortsatta beredskap att gå i poetisk närkamp med de stora livsfrågorna, i dikter som spänner en båge mellan nuet och historien, mellan individen och myten, och mellan de stora tanketraditionerna. Detta är litteratur på en tematisk nivå som få författare behärskar. För läsaren är det dikter att mogna med och återkomma till", skriver Ralf Andtbacka, Vasabladet i artikeln Tankar kring Gösta Ågrens poesi 6.8.2006
Pressröster
”Här finns det mesta man kan önska sej av en bra dikt: sträng form, visuell spänning och laddat innehåll med engagemang i de stora livsfrågorna”, skriver Gustaf Widén om Jär i Borgåbladet. (18.8.1988)
”Det är en märklig bok, full av mycket stor dikt... Med sina spänningar och motsättningar är den dessutom en ovanligt öppen bok, där läsarens medskapande roll blir strikt accentuerad”, konstaterar Michel Ekman i Hufvudstadsbladet. (18.8.1988)
"...en ovanligt exakt, analytisk och existentiell nordisk diktare."Kaj Hedman, Vasabladet om En arkadisk sång
Pressröster om Här i orkanens blinda öga
Här är en poet som undersökt tillräckligt mycket och länge, för att våga återvända, bromsa in, och även tystna vid den universella och trösterika rösten, som han återfinner i en tillvaro som annars är underställd förgängligheten.Camilla Lindberg, Västra Nyland
Tagna var för sig drabbar dikterna med sin styrka, sitt allvar och sin aforistiska koncentration; man kan stanna vid dem som inför tankestoder, i en beredskap att avläsa det samtidigt exakta och undflyende som den rena formen rymmer.Anna Möller-Sibelius, VasabladetDe poetiska reflektionerna öppnar sig som svindlande vackra vyer i språket.Maria Wennerström Wohrne, Uppsala Nya Tidning
Mycket, mycket vackert.
Alexandra Sandbäck, Österbottningen

FONTE (photo include): Gösta Ågren

Nenhum comentário:

Postar um comentário