terça-feira, abril 29, 2008

Ågren, Gösta

Ågren, Gösta
Gösta Ågren föddes 3.8 1936 i Nykarleby, där han fortfarande är bosatt i Lippjärv. Vid mitten av 50-talet var han redaktör vid Folktidningen Ny Tid och i slutet av decenniet var han anställd vid Helsingfors Universitetsbibliotek. I mitten av 60-talet gick han den tvååriga regilinjen vid Svenska filminstitutets filmskola och åren runt 1970 studerade han humaniora vid Stockholms universitet. Han fungerade dessutom som styrelsemedlem i Finlands svenska författareförening 1958-61, 1968-71, 1972-77, 1995-96.
Han debuterade 1955 med diktsamlingen Kraft och tanke, men det egentliga genombrottet fick han under sjuttiotalet. Ågren har mottagit en rad utmärkelser för sitt författarskap, bl.a. Dan Andersson-priset (1995), Tollanderska priset (1986) och Vasa läns konstpris (1997). Det mest prestigefyllda priset fick Ågren 1989 när han mottog Finlandiapriset för första delen i Jär-trilogin. Ågren har även regisserat filmer, men mest har han skrivit lyrik, prosa och hörspel. - Hans verk har översatts till finska, engelska, franska, isländska, spanska och ryska. Gösta Ågren har också samlat och utgett systern Inga Ågrens dikter, Liv, år 1981.
Några verk:
1955 Kraft och tanke (lyrik)
1956 Jordlös bonde (roman)
1958 Folkvargarna (lyrik)
1959 Bergsväg (lyrik)
De bådas seger (hörspel)
Möte mellan människor (hörspel)
1960 Emigrantresan (reseskildring)
1962 Hemlös (dramatik)
1964 Levande livet (dramatik)
1965 Kungörelser: dikter
1966 Hushåll (TV-drama)
1968 "Ågren" (lyrik)
1970 Cellens dagrar (lyrik)
1973 Han kommer, han kommer: en berättelse
1974 Hurrarna: en stridsskrift om finlandssvenskarnas nutid (red.)
1975 Amirika: filmserie i fem delar (tillsammans med Lars Huldén)
1975 Hammarbandet: en bok om Österbottens allmogebåtar
1977 Vår historia: en krönika om det finlandssvenska folkets öden, en analys av vårt lands historia
1978 Molnsommar (lyrik)
1979 Paus: valda dikter 1955-1980
1985 Den andre guden (lyrik)
1986 Ett nej (essä)
1988 Jär (del 1 i dikttrilogin med samma namn)
1990 Städren (del 2 i Jär-trilogin)
1990 En dal i våldet: poesin 1955-1985 i urval
1992 Hid (del 3 i Jär-trilogin)
1994 Kväll över seklet (lyrik)
1996 Timmermannen (lyrik)
1998 Dranga (lyrik)
2001 Detta liv (essäsamling)
2003 En arkadisk sång (lyrik)
2007 von Bödelns nattvard (essäsamling)
Länkarna hänvisar till Nykarlebybibliotekens exemplar av böckerna.
På webplatsen Nykarlebyvyer.nu finns en text av Gösta Ågren om Nykarleby-målet, adress:
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PROSA/AGRENG/DIV/Nkbymal1.htm
Biografiska fakta:
Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening 1990)
Finlands svenska litteraturhistoria 2 (Svenska litteratursällskapet i Finland 2000)
Gösta Ågren 50 år 3 augusti 1986: festskrift (Skrivor 1986)
Länkarna hänvisar till Nykarlebybibliotekens exemplar av böckerna.
Fakta på nätet:
Senast uppdaterad: 30.11.2007 13:40
FONTE: http://www.nykarleby.fi/

Nenhum comentário:

Postar um comentário